Pojazdy konne

Poniższy Słownik nie jest opracowaniem naukowym i nie ma charakteru komercyjnego. Powstał z zamiłowania autora do powozów i zaprzęgów. Tworząc słownik miałem świadomość regionalnych różnic terminologicznych dotyczących pojazdów zaprzęgowych wynikających z obszarów na których powstawały pojazdy. Niektóre konstrukcje, rzadko spotykane w Polsce nie doczekały się nazw polskich, a inne charakterystyczne dla terenów obecnej Polski nie mają odpowiedników w terminologii zachodniej, np. wolant. Kolebką nazewnictwa związanego z powozami w Europie kontynentalnej była Francja oraz Anglia. Stolice takie jak Wiedeń, Warszawa, Berlin, Petersburg wzorowały się na rodzajach, typach pojazdów i nazewnictwie głównie francuskim.

ŻYŁKOWANIE

Paseczki malowane  na elementach podwozia, kołach, nadwoziu lub nadsaniu. Na czarnym lakierze  malowano paseczki w kolorze kontrastującym,  na kolorowych wymalowaniach najczęściej czarne.

Wózek biskupiański

WÓZEK biskupiański – charakterystyczny dla rejonu  Biskupizny ( Wielkopolska)  -czterokołowy pojazd włościński z wasągiem wiklinowym, wyglądem zbliżony do wasąga krakowskiego, lecz szerszy. Siedzenia zdejmowane, zawieszone na pasach.

Wolant

WOLANT - (fr.) powóz typu milord bez budy, z jednym siedziskiem stałym i drugim zazwyczaj składanym, znany w XIX i XX wieku, nazwa najczęściej spotykana w Wielkopolsce. Zaprzęg dwukonny, uprzęże  szorowe, powożony przez stangreta.