WÓZ - najstarsze słowo polskie oznaczające każdy pojazd kołowy (łac. currus)