Wsparcie Fundacji

Fundacja Gallen jest organizacją pożytku publicznego stworzoną dla zachowania i  szerzenia wiedzy o historii materialnej naszego regionu Europy, zwłaszcza transportu konnego i jego znaczeniu w kształtowaniu dzisiejszego świata. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie placówki muzealno-edukacyjnej Muzeum Galowice.      

Istniejemy dla Państwa dla Waszych dzieci i przyszłych pokoleń!!!

Wspierając Fundację Gallen  przyczyniacie się Państwo  do uświadomienia teraźniejszym i przyszłym pokoleniom jaką rolę odegrał koń w rozwoju społeczeństw oraz umożliwiacie  zdobywanie wiedzy dotyczącej historii i tradycji Śląska.

Każdy może pomóc. Poniżej prezentujemy kilka możliwości wsparcia, jeśli jednak masz inny pomysł na rozwojową współpracę, skontaktuj się z nami, e-mail: fundacja@gallen.pl

Jak wspierać?

Każdy gest się dla nas liczy. Można to zrobić na różne sposoby.

Wpłacić darowiznę przekazując dowolną kwotę na konto prowadzącej Muzeum Powozów Galowice Fundacji Gallen:
Rachunek Bankowy Fundacji Gallen:
Credit Agricole  18 1940 1076 3015 5059 0000 0000
PODAROWAĆ 1,5% SWOJEGO PODATKU  
Może to uczynić każdy podatnik bez uszczuplenia swoich środków, po prostu przy wypełnianiu rocznej deklaracji PIT należy wpisać nasz  numer KRS 0000 141 562
Środki na konto Fundacji Gallen przeleje w Państwa imieniu urząd skarbowy.
Papiery wartościowe – wsparcie jest możliwe także przez darowanie Fundacji Gallen: papierów wartościowych, polis na życie, zapisów testamentowych. Organizujemy spotkanie z naszym doradcą podatkowym i prawnikiem celem bezpiecznego przygotowania dokumentów.

SPONSORING - KORZYŚCI

Muzeum Galowice pragnie zaprosić firmy do długofalowej współpracy. Możesz zostać naszym sponsorem wspierając nas dowolną kwotą. Jako nasz Partner otrzymasz indywidualnie opracowany zestaw korzyści sponsorskich, do których mogą zaliczać się, m. in.:

 • umieszczenie w loży Darczyńców
 • tabliczka na tablicy sponsorów w Muzeum
 • preferencyjne warunki przy organizacji imprezy firmowej lub osobistej
 • zwiedzanie Muzeum w ramach specjalnego pakietu dla sponsorów
 • karta bezpłatnego wstępu do muzeum
 • zaproszenia na wszystkie wydarzenia przy Muzeum Galowice.

Przekaż eksponat/zaadoptuj eksponat

Jeżeli chciałbyś przekazać wartościowy pod względem kolekcjonerskim przedmiot nawiązujący do tematyki Muzeum Galowice prosimy o kontakt : e-mail fundacja@gallen.pl.

A może chciałbyś „zaadoptować eksponat”? Muzeum się cały czas rozwija, wiele eksponatów wymaga renowacji, „adoptując” eksponat podejmujesz się opieki nad nim, czyli np. renowacji. Kiedy eksponat ten będzie wystawiony, obok niego znajdzie się tabliczka informacyjna z danymi jego patrona.

 
Wolontariat i praca

Wolontariat w Muzeum Galowice to uczestniczenie w rozwoju niestandardowej, zorientowanej rynkowo placówki Muzealnej. Wolontariusz może zdobyć u nas doświadczenie i umiejętności, które przydadzą mu się w dalszej karierze. Zapraszamy do współpracy każdego, kto interesuje się historią kultury materialnej, zwłaszcza konia, transportu, chce pogłębić swoją wiedzę nie tylko na temat historii, ale też nowoczesnych sposobów jej popularyzacji. Wolontariusze w Muzeum mogą łączyć swoje zainteresowanie historią poprzez pracę w poszczególnych działach Muzeum.

Dział obsługi ekspozycji. Praca na ekspozycji daje możliwość stałego kontaktu ze zwiedzającymi. Wolontariusze mogą pogłębić swoją wiedzę o poprzez gruntowne poznanie naszej ekspozycji i wzięcie udziału w obowiązkowym szkoleniu. Chętni, posiadający odpowiednie predyspozycje mogą po zdaniu egzaminu zostać przewodnikami po Muzeum Powozów Galowice.

Dział edukacyjny. Osoby lubiące kontakt z dziećmi i potrafiące opiekować się najmłodszymi spełnią się w Sekcji Dydaktycznej. Praca w tym dziale polega na organizowaniu zajęć i zabaw dla dzieci na podstawie programu dydaktycznego opracowanego przez specjalistów Muzeum. Osoby z większym doświadczeniem i predyspozycjami mogą prowadzić lekcje muzealne.

Dział imprez. Praca w tym dziale pozwoli na uczestniczenie i praktyczne pozyskanie umiejętności organizowania imprez przy Muzeum Galowice takich jak: seminaria, konferencje, wystawy, plenery.

 Dział promocji i sprzedaży. Wolontariusze w tym dziale zajmą się: kontaktami z mediami, administrowaniem serwisem internetowym Muzeum Galowice, obsługa prasową uroczystości.

Pobierz ankietę kandydata na wolontariusza: plik pdf, plik doc.

Pobierz zgodę rodziców lub opiekunów: plik pdf, plik doc.

Nasi przyjaciele
 • Andenmatten Lars
 • Biczysko Paweł
 • Dolnośląski Urząd Marszałkowski
 • Fabijańska - Żurawska Teresa
 • Grauer Grażyna
 • Gmina Żórawina
 • Kielan Piotr
 • Łagiewski Maciej
 • Olczak Krzysztof
 • Petrykat Edwin
 • Smereczyńska Krystyna i Kazimierz
 • Surowiecki Krzysztof
 • Starostwo Powiatu Wrocławskiego
 • Surfland Sp. z o.o. S.K.A
 • Szuster Krzysztof
 • Tamex S.A
 • Wójcik Rafał
 • Wojtal Jastrzębska Dorota
 • Zarawski Jerzy
 • Żukowski Jan
 • Żurawska Teresa