Wózek rozgonny

W dawnych folwarkach lekki wózek do szybkiego, podręcznego zaprzęgu

Zródło

Zbigniew Prus - Niewiadomski Karety, bryczki, uprzęże w zbiorach polskich. SWK W-wa 1995