Muzeum

  • muzeum powozów Wroclaw
    muzeum powozów Wroclaw

Muzeum mieści się na terenie dawnych dóbr rodziny von Lieres und Wilkau w zabytkowym, szachulcowym spichlerzu z 1730 roku, stojącym w Galowicach koło Żórawiny pod Wrocławiem. Spichlerz, został - podobnie jak powozy uratowany przed zniszczeniem przez założyciela Fundacji Gallen. Budynek ten jest ostatnim, zachowanym na Dolnym Śląsku tak dużym, całkowicie drewnianym obiektem gospodarczym. W okresie użytkowania jako magazyn zbożowy na każdej z czterech kondygnacji o  łącznej powierzchni 1400m² składowano tysiące ton zboża. Od olbrzymiego ciężaru  drewniane podłogi pokrzywiły się lekko, a „zjeżdżalnia na worki” poprowadzona przez wszystkie kondygnacje do dzisiaj zachowała drewno wypolerowane  workami z ziarnem. Wszystko to świadczy o ogromnej pracy mieszkańców tego regionu wykonywanej na przestrzeni setek lat i sprawia, że kolekcja powozów oraz wyposażenia wsi śląskiej zdają się tutaj przynależeć      

Ekspozycja w spichlerzu rozłożona jest na trzech kondygnacjach i została podzielona na działy.

Parter: pojazdy miejskie i reprezentacyjne, kolekcja szwajcarska,

I piętro: pojazdy wiejskie, włościańskie

II piętro: wszystko o koniu, jeździectwie, rozrywce konnej