Janczary

Wszelkiego rodzaju dzwonki używane w zaprzęgach zimowych, najczęściej zawieszane na szyi konia lub mocowane do nagrzbietnika. Jedynymi zaprzęgami kołowymi wyposażonymi w dzwonki były bałaguły, których uprzęże posiadały zamocowane  na szerokim skórzanym pasie: kuliste szeptuny, blaszane bałabony i drewniane kałatały

Janczary