Wirtualne podróże z Muzeum Powozów Galowice

Kiedy dama potrzebowała prywatności, wybierała odpowiednią karetę. Soliterka była jednoosobową karetką na podwoziu berliny, modną w II połowie XVIII wieku. Nosiła także inne charakterystyczne nazwy, jak: dezobliżantka (z fr. „désobligeant” - nieuprzejmy, niegrzeczny) i egoistka. Pojawia się na wedutach Canaletta, przedstawiających ulice i place dawnej Warszawy. Artykuł o karetach na obrazach Canaletta napisała Teresa Fabijańska-Żurawska, ale zachęcamy do samodzielnych poszukiwań imponujących ekwipaży przedstawionych na obrazach tego włoskiego malarza, zgromadzonych w kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie.

Obrazy Canaletta: https://kolekcja.zamek-krolewski.pl/lista/kolekcja/Malarstwo/tworca/Bel…

T. Fabijańska-Żurawska, Karety ulic Warszawy na obrazach Bernarda Bellotta zwanego Canalettem: http://www.gazetagazeta.com/artman/publish/printer_21644.shtml

Zobacz także