Język / Language

ROZWORA

Element konstrukcyjny podwozia łączący przednią i tylną oś wykonany z drewna lub drewna okutego. W pojazdach osobowych rozwora jest nierozdzielna, w pojazdach starszych posiada w przedniej części wygięcie do góry ( zwane łabędzią szyją) umożliające podjazd kół w przypadku skrętu o 90 stopni. W pojazdach gospodarczych rozwora składa się z dwóch części umożliających dostosowanie długości podwozia do różnych nadwozi. Na zdjęciu coupe  Lohnera z rozworą w kształcie łabędziej szyi.

Agencja interaktywna ThirtyFingers