Język / Language

Newsletter edukacyjny

Dział edukacyjny Muzeum Powozów Galowice przygotowuje newsletter edukacyjny. 

Jeśli chcesz być informowany o ofercie edukacyjnej muzeum i o ważnych sprawach w muzealnym dziale edukacyjnym wyślij maila na aderes edukacja@gallen.pl z informacją: newsletter edukacyjny. 

Agencja interaktywna ThirtyFingers